Home   |    Nieuws   |    Contact   |    Historie   |    Sponsors   |    Fotoalbums   |    Route   |    Lid worden  |    Organisatie     Waterlandse ijsupdates

Zaterdag 3/3 15.00 uur: Ook vanavond kan er op een verlichte baan geschaatst worden op het water bij de Weerder in Monnickendam.

Vrijdag 2/3 11.30 uur: Niet op alle plaatsen in Monnickendam is het ijs voldoende veilig om op te schaatsen. IJsvereniging Olympia heeft daarom, na metingen, besloten een tijdelijke avond schaatsbaan te creren op het water bij de Weerder.

Vanavond zal een baan worden uitgezet en verlicht op dit water, zodat Monnickendammers ook na hun werk nog kunnen schaatsen. De verlichting zal om uiterlijk 22.00 uur weer worden uitgedaan en verwijderd.

Wij wensen iedereen veel schaatsplezier!


woensdag 28/2 11.00 uur: het ijs op de binnenwateren in Waterland n op de Gouwzee is nog t gevaarlijk. Schaatsen wordt sterk afgeraden!
_____________________________________________________________________

Contributiekaartjes opvraagbaar

Na enige vertraging hebben we van het Gewest toch de contributiekaartjes ontvangen. Omdat het kostbaar is ze allemaal per post te verspreiden, en we de kosten voor onze leden zo laag mogelijk willen houden, kunt u dit jaar uw contributiekaartje opvragen bij secretaris Janine Klein (klik op de naam voor het e-mailadres), als u deze alsnog wenst te ontvangen.

Volledigheidshalve: uw contributiekaartje heeft u niet nodig om aan te tonen dat u lid bent van onze vereniging. Wij houden zelf een ledenlijst bij en vragen u niet om zich met uw kaartje te legitimeren als u besluit mee te gaan naar de coolste baan!

Uiteraard gaan we ervanuit dat de contributiekaartjes voor seizoen 2018/2019 tijdig worden afgeleverd, zodat ze met de jaarstukken voor de Algemene Ledenvergadering kunnen worden meegestuurd, zoals te doen gebruikelijk.
_____________________________________________________________________

Mededeling voor de leden:
contributie seizoen 2017/2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 oktober is besloten de contributie
voor het komende seizoen 2017/2018 niet te verhogen. De contributie ad €7,00 is rond 30 november 2017 van uw bankrekening worden geincasseerd.

Opzeggingen, beginnengekomen na de ALV van 19 oktober 2017, worden per volgend lidmaatschapsjaar verwerkt.
_____________________________________________________________________

Kort Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op donderdag 19 oktober vond de ALV van IJsvereniging Olympia plaats in het Weeshuis in Monnickendam. De opkomst was lager dan vorig jaar. Naast het voltallige 7-koppige bestuur wisten 14 leden de weg te vinden naar deze ALV.

Ondanks de matige opkomst was de sfeer goed. Was het de appeltaart bij de koffie die iedereen vrolijk stemde? Het bestuur zette de beste beentjes voor. Na het oplezen van de conceptnotulen van de ALV van 2016 door voorzitter Dirk van Geemen, werden deze zonder verdere vragen goedgekeurd.

Secretaris Janine Klein nam de aanwezige leden daarna mee in een kort jaarverslag. Daarna was het woord aan penningmeester Yuri Verweij die de leden inzicht gaf in de jaarcijfers 2016/2017. Op een aantal opvallende punten gaf hij uitgebreid uitleg. De kascommissie was ook tevreden en adviseerde de leden om het bestuur decharge te verlenen voor het financiele beleid. Dit werd door de leden opgevolgd en decharge werd verleend waarop applaus volgde. De terugblik op het jaar en de jaarcijfers zijn hier in te zien.

Nog meer goed nieuws volgde toen bestuurslid Rob van de Geer besloot zich voor een laatste termijn verkiesbaar te stellen. Zonder tegenkandidaten en met goedkeuring van de vergadering zit hij de komende jaren nog aan de bestuurstafel.

Bestuurslid Erna Reijnders liet doorschemeren dat zij in contact is met het Olympisch Stadion, zodat we daar hopelijk deze winter weer mogen schaatsen. Zodra daar meer over bekend is, leest u het hier.

Tot slot werd er nog even stilgestaan bij de contributie en de contacten met het Gewest. We blijven hoop houden dat we gehoord worden en kijken uit naar de toekomst.

Na een korte rondvraag was iedereen dorstig genoeg voor een lekkere borrel, die al snel na 21.00 uur volgde.
_____________________________________________________________________

Ophaallijst oud-papier Monnickendam

Ophaallijst oud-papier Buitengebied

Oud papier is geld waard. Onze vrijwilligers halen oud papier op in Monnickendam ten bate van onze vereniging. Kijk op de ophaallijst en zet uw oud papier op de stoep. Wij financieren er (jeugd) activiteiten mee. Doe mee en gooi uw oud papier niet in de vuilnisbak!
________________________________________________________

Schaatsevenementen 2018

9 – 11 maart 2018 | ISU WK Allround | De Coolste Baan van Nederland, Amsterdam

________________________________________________________

Cursus Natuurijsmeester

Op initiatief van IJsvereniging Olympia werd er voor de Waterlandse ijsverenigingen een Cursus Natuurijsmeester door de KNSB gegeven op dinsdagavond 28 februari 2017. In totaal deden er 14 vrijwilligers mee uit Waterland, waarvan 1 uit Ilpendam, 7 uit Marken, 4 uit Monnickendam, 2 uit Watergang en 1 uit Zuiderwoude. Grotendeels zijn dit nieuwe ijsmeesters, een aantal ijsmeesters was op herhaling.

Curus Natuurijsmeester 2017

IJsmeesters zijn voor de ijsverenigingen in Waterland van groot belang. Alleen op advies van geschoolde ijsmeesters wordt besloten of schaatsen wel of niet veilig is en of een tocht wel of niet verreden kan worden. Omdat we in Waterland sterk afhankelijk zijn van natuurijs, was de cursus een wens van de verschillende verenigingen.

Cursus Natuurijsmeester 2017

Aangezien de meeste cursussen elders in het land gegeven worden, hebben de verenigingen nu de krachten gebundeld waardoor het minimum aantal van 12 deelnemers ruim kon worden behaald. Hierdoor kon de cursus in-huis worden gegeven, waarbij IJsvereniging Marken de deuren van het clubhuis wijd openzette voor alle cursisten. Alle 14 deelnemers waren aanwezig en de avond was geslaagd, net als alle cursisten!
________________________________________________________

Lichtmastplaatsing Binnendijk


Mede dankzij sponsoring van Stichting Duurzaam Waterland heeft IJsvereniging Olympia een negental duurzame LED-lichtmasten aan kunnen schaffen. Deze lichtmasten zullen bij ijs - of andere evenementen - aan de Binnendijk geplaatst worden.

In 2016 zijn voor deze lichtmasten op een negental plaatsen langs
de Oude en Nieuwezijdsburgwal al stalen buispalen geplaatst in
het plantsoen naast de gracht. Deze zijn met een stalen deksel afgedekt en weer onder het gras verdwenen. Medio januari 2017 werden door de vrijwilligers ook de lichtmasten geplaatst voor
een proefperiode.

Plaatsing lichtmasten Binnendijk Monnickendam

Naast deze negen ledarmaturen heeft Olympia ook de beschikking over een mobiele lichtmast voor diverse doeleinden. 
________________________________________________________

IJsvereniging heeft een nieuw logo

Ook een ijsvereniging moet met zijn tijd meegaan. Daarom heeft
Harry Gentenaar, op verzoek van het bestuur van onze ijsvereniging,
op vrijwillige basis een fris, nieuw logo voor ons gemaakt.

Het logo, in de herkenbare zwarte en groene verenigingskleuren,
is strakker vormgegeven en bovendien veel duidelijker. Voor het beeldmerk in het logo is gekozen voor een herkenbare plek voor
veel Monnickendammers. Het bestuur is erg blij met het eindresultaat en bedankt Harry voor zijn inzet!